Brussels, 7 May 2020

Following the recent developments in the Republic of Moldova with regards to the ongoing pressure on the Constitutional Court and the call of Domnica Manole, the President of the Moldovan Constitutional Court to all EU and international institutions, the Head of EU-Moldova Parliamentary Association Committee, Siegfried MURESAN said:

“The EU is watching how the Republic of Moldova’s Constitutional Court is undergoing enormous pressure to deliver a desired verdict on 7 May in favour of a Russian loan. As the independence of the Constitutional Court is in danger, we must unconditionally support it.

The EU is watching how the Constitutional Court’s judges are being harassed, blackmailed or defamed. Nobody, neither a President nor a Prime Minister or a ruling party should be able to oblige the court to follow political orders instead of the supreme law.

The EU is watching how the backbone of an independent judiciary – the Prosecution, the anti-corruption centre – remain idle or even give a hand of support to the current authorities to turn the independence of the Constitutional Court into a parody and the institution into a valuable object sold on at an auction to the highest bidder.

The attack on the Constitutional Court is deplorable and unacceptable. The desperation of President Dodon and PSRM to subjugate the Moldovans with a precarious Russian loan only to win the next elections has reached all limits. The efforts to politicize the Moldovan Constitutional Court will have very negative consequences on the EU-Moldova relation.

This week we have seen how the European Court of Human Rights has condemned the Romanian Constitutional Court in the case related to the dismissal of the Anti-Graft Chief Kovesi. This serves as proof that when a court follows political orders it loses all credibility. Likewise, every politician who puts such pressures on the court ends up isolated and rejected by all international partners.

The European Parliament will not remain an observer to such constitutional breaches and will ensure that current and future assistance to Moldova is re-evaluated.”

 

 

Presiunea politică asupra Curții Constituționale riscă să izoleze Moldova pe plan internațional

Bruxelles, 7 mai 2020

În urma evoluțiilor recente din Republica Moldova legate de presiunea continuă asupra Curții Constituționale și apelul Domnicăi Manole, președinta Curții Constituționale a Republicii Moldova, către toate instituțiile Uniunii Europene și internaționale, președintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, Siegfried Mureșan a declarat:

“Uniunea Europeană urmărește cum Curtea Constituțională a Republicii Moldova este supusă unei presiuni enorme pentru a emite un verdict în favoarea unui împrumut rusesc în data de 7 mai. Pe măsură ce independența Curții Constituționale este în pericol, trebuie să o susținem necondiționat.

UE urmărește modul în care judecătorii Curții Constituționale sunt hărțuiți, șantajați sau defăimați. Nimeni, nici un președinte, nici un prim-ministru sau un partid de guvernământ nu poate obliga Curtea să urmeze ordine politice în locul legii supreme.

Uniunea Europeană urmărește cum coloana vertebrală a unei justiții independente – Procuratura, Centrul Național Anticorupție – este inactivă sau chiar dă o mână de ajutor autorităților actuale pentru a transforma independența Curții Constituționale într-o parodie și instituția într-o obiect de valoare vândut celui care licitează cel mai mult.

Atacul asupra Curții Constituționale este deplorabil și de neacceptat. Disperarea președintelui Dodon și a PSRM de a-i împovăra pe cetățenii Republicii Moldova cu un împrumut rusesc nesigur doar pentru a-și asigura victoria la următoarele alegeri a depășit orice limită. Eforturile politizării Curții Constituționale a Republicii Moldova vor avea consecințe negative asupra relațiilor dintre UE și Moldova.

Săptămâna aceasta am văzut cum Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Curtea Constituțională a României în cazul demiterii procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kövesi. Acest lucru este dovada că, atunci când o instanță respectă ordinele politice, aceasta își pierde credibilitatea pentru totdeauna. De asemenea, orice politician care pune astfel de presiuni în instanță ajunge să fie izolat și respins de toți partenerii internaționali.

Parlamentul European nu va rămâne doar un observator la astfel de încălcări constituționale și se va asigura că sprijinul actual și viitor pentru Moldova va fi reevaluat.”