Președintele ales Maia Sandu: o nouă speranță pentru cetățenii Republicii Moldova

Bruxelles, 16 noiembrie 2020

După victoria Maiei Sandu din turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, președintele Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European, deputatul european David McAllister, și președintele Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE – Moldova, deputatul european Siegfried Mureșan, au declarat:

„Dorim să transmitem cele mai calde felicitări Maiei Sandu, președintele ales al Republicii Moldova, pentru o victorie răsunătoare la alegerile prezidențiale din duminica trecută. Este o victorie pentru democrația din Republica Moldova. Acesta este un nou început în relațiile UE – Republica Moldova.

Maia Sandu a fost singurul candidat la președinție care a făcut această campanie electorală despre cetățenii Republicii Moldova. Ea a pus interesele și nevoile fiecărui cetățean în centrul campaniei sale. Angajamentul ei incontestabil față de statul de drept și combaterea corupției le-a dat oamenilor speranța unui viitor mai bun, iar rezultatul electoral a fost clar.

Am dori, de asemenea, să-i felicităm pe toți cetățenii Republicii Moldova care au ieșit la vot, în special Diaspora. A fost impresionant să vedem că nici cozile lungi, nici multele ore de călătorie sau condițiile meteorologice nu au descurajat Diaspora în a-și alege noul președinte. Un mare exemplu de responsabilitate și datorie civică.

În timp ce victoria Maiei Sandu aduce o gură de aer proaspăt pentru calea democratică a țării, sunt necesare în continuare eforturi substanțiale. Uniunii Europene îi este mult mai bine cu un președinte proeuropean în vecinătatea sa estică imediată. Această victorie este foarte importantă pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Suntem pregătiți să susținem Republica Moldova și cetățenii acesteia. Așteptăm cu nerăbdare o cooperare fructuoasă și primirea președintei Sandu în Parlamentul European.”

 

President-elect Maia Sandu: a new hope for the people of Moldova

Brussels, 16 November 2020

Following the victory of Maia Sandu in the second round of the presidential elections in the Republic of Moldova, the Chair of the Foreign Affairs Committee, David McAllister MEP and the Head of EU-Moldova Parliamentary Association Committee, Siegfried Muresan MEP said:

“We would like to extend our warmest congratulations to Maia Sandu, the President-elect of the Republic of Moldova, with a resounding victory in the presidential elections this past Sunday. It is a victory for the Moldovan democracy. This a new beginning in the EU-Moldova relations.

Maia Sandu was the only presidential candidate who made this electoral campaign about the people of Moldova. She put the interests and the needs of every Moldovan citizen at the heart of her campaign. Her undeniable commitment to the rule of law and fighting corruption gave people hope for a better future and the electoral result was clear.

We would also like to congratulate all the Moldovans who came out to vote, especially the diaspora. It was impressive to see that no long queues, long travelling hours or weather conditions dissuaded the diaspora to choose their new president. This is a great example of responsibility and civic duty.

While the victory of Maia Sandu brings a fresh breath to the country’s democratic path, a lot remains to be done. The European Union is much better off with a pro-European President in its immediate Eastern neighbourhood. This victory is very important for the European Union as a whole. We stand ready to support Moldova and its citizens. We look forward to a fruitful cooperation and to welcoming President Sandu in the European Parliament.”