Delegația pentru relațiile cu India

Potențialul relațiilor economice și comerciale cu India nu a fost exploatat până în prezent la adevărata valoare. Însă India începe să ocupe un loc tot mai important pe scena mondială în ultimii ani, ceea ce obligă Uniunea Europeană la o redefinire a relațiilor cu acest important partener.
Îmi propun ca în cadrul Delegației pentru relațiile cu India să încerc să impulsionez aceste relații și să pun bazele unui dialog constructiv între Parlamentul European și autoritățile indiene pentru identificarea celor mai bune modalități de consolidare a parteneriatului dintre India și Uniunea Europeană în interesul ambelor părți.