Modificările care subminează integritatea procesului electoral în Republica Moldova sunt de neacceptat

Bruxelles, 22 septembrie 2020

În urma recentelor acțiuni ale Guvernului socialist (PSRM) al Republicii Moldova care subminează integritatea procesului electoral, președintele Delegației Parlamentului European la Comitetul UE – Moldova, europarlamentarul Siegfried Mureșan, împreună cu președintele Delegației Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euronest, europarlamentarul Andrius Kubilius, și vicepreședintele Euronest, europarlamentarul Andrzej Halicki, au declarat:

„Urmărim îndeaproape modul în care recentele schimbări adoptate de PSRM subminează integritatea procesului electoral înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 și acest lucru este îngrijorător pentru noi. Partidul președintelui Dodon este lipsit de rușine și de scrupule atunci când interpretează și modifică reglementările electorale doar pentru a ajuta candidatul său să obțină o nouă victorie.

Este mai îngrijorător cum Comisia Electorală Centrală (CEC), o instituție al cărei unic rol este de a asigura alegeri libere, corecte și transparente, joacă, de asemenea, după scenariul PSRM-ului. Este inacceptabil faptul că CEC încearcă să schimbe regulile de finanțare a campaniei cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri prin interzicerea utilizării donațiilor financiare către partidele politice de către candidații acelorași partide. Acest lucru nu numai că reprezintă un pericol semnificativ pentru o concurență liberă și echitabilă între candidați, dar și subminează considerabil șansa tuturor candidaților de a desfășura o campanie liberă și corectă.

Vedem tot mai multe nereguli electorale care pun în pericol alegerile prezidențiale democratice din Republica Moldova. Rapoartele privind falsificarea cererilor de preînregistrare pentru deschiderea secțiilor de votare din Federația Rusă sau riscul ca rezidenții din regiunea separatistă Transnistria să fie cooptați în schemele de cumpărare a voturilor sunt deosebit de îngrijorătoare.

Cu puțin mai mult de o lună înainte de alegerile prezidențiale, CEC trebuie să respecte regulile și să asigure pentru toți candidații, nu doar pentru elita guvernamentală, o campanie electorală liberă și corectă. În cooperare cu toate organismele internaționale, OSCE, Consiliul Europei și Uniunea Europeană, vom monitoriza îndeaproape integritatea campaniei electorale din Republica Moldova. Orice manipulare sau abatere de la standardele democratice va avea drept rezultat o condamnare puternică și o revizuire a relațiilor UE – Moldova. ”

 

Changes to undermine the electoral process’ integrity in Moldova are unacceptable

Bruxelles, 22 September 2020

Following recent actions by the Republic of Moldova’s Socialist (PSRM) government that undermine the integrity of the electoral process, the Head of EU-Moldova Parliamentary Association Committee, Siegfried Muresan MEP, together with the Chair of the European Parliament’s Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly Andrius Kubilius MEP and Euronest Vice-Chair Andrzej Halicki MEP made the following statement:

“We are closely following how PSRM’s recent changes undermine the integrity of the electoral process ahead of the presidential elections on 1 November 2020 and this is of great concern for us. President Dodon’s party has no shame or scruples in bending and adapting any electoral rule only to serve another win to its candidate.

It is more worrying that the Central Electoral Commission (CEC), an institution whose sole role is to ensure free, fair and transparent elections, is also playing by the PSRM’s script. It is unacceptable that CEC is trying to change the campaign financing rules just a few weeks before the elections by banning the use of financial donations to political parties by the candidates of the same parties. This not only poses a significant danger to have free and fair competition between candidates but also considerably undermines the chance for all the candidates to conduct a free and fair campaign.

We are seeing more electoral irregularities that endanger democratic presidential elections in Moldova. The reports of falsification of pre-registration applications for the opening of polling stations in the Russian Federation or the risk that the residents of the separatist region of Transnistria might be co-opted in vote-buying schemes are particularly worrisome.

With more than a month ahead of the presidential elections, CEC must abide by the rules and ensure for all candidates, not just for the governing elite, a free and fair election campaign. In cooperation with all international bodies, OSCE, Council of Europe and the European Union, we will closely monitor the integrity of the electoral campaign in Moldova. Any manipulation or deviation from democratic standards will result in a strong condemnation and a revision of the EU-Moldova relations.”