Noul proiect de modificare a Codului electoral diminuează standardele democratice din Republica Moldova

În contextul în care socialiștii (PSRM) grăbesc adoptarea noului proiect de lege privind modificarea Codului electoral în Parlamentul Republicii Moldova, fără dezbateri și deliberări adecvate, președintele Delegației Parlamentului European la Comitetul UE – Moldova, europarlamentarul Siegfried Mureșan, împreună cu președintele Delegației Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euronest, europarlamentarul Andrius Kubilius, și vicepreședintele Euronest, europarlamentarul Andrzej Halicki, au declarat:

„Rămânem profund îngrijorați de faptul că noul proiect de modificare a Codului electoral este trecut superficial prin Parlament fără luarea măsurilor necesare pentru a evita subminarea proceselor electorale democratice.

Multe dintre amendamentele propuse nici nu îmbunătățesc condițiile de vot și nici nu rezolvă multe dintre problemele întâmpinate în anul 2016. Cele mai îngrijorătoare modificări se referă la limitarea drepturilor de vot ale cetățenilor Republicii Moldova, permițând autorităților electorale să excludă candidați din cursa electorală sau extind competențele Consiliului Audiovizualului în vederea sancționării presei.

Proiectul de lege nu conține nicio prevedere care să sancționeze cumpărarea de voturi sau transportul organizat al alegătorilor care ar favoriza un anumit candidat.

Cetățenii Republicii Moldova au nevoie de un Cod electoral care să corespundă standardelor democratice și angajamentelor asumate în fața partenerilor internaționali, inclusiv Uniunea Europeană.

Parlamentul Republicii Moldova trebuie să permită o dezbatere publică și o deliberare corespunzătoare înainte de a adopta versiunea finală a Codului electoral. Este imperativ ca orice lege finală să fie în conformitate cu standardele internaționale, cu Acordul de Asociere și să respecte recomandările Comisiei de la Veneția.”

 

 

Moldova’s new draft Electoral Code diminishes democratic standards

As the socialists (PSRM) are rushing through the parliament the new draft Electoral Code without proper debate and deliberations, the Head of EU-Moldova Parliamentary Association Committee, Siegfried Muresan MEP, together with the Chair of the European Parliament’s Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly Andrius Kubilius MEP and Euronest Vice-Chair Andrzej Halicki MEP made the following statement:

“We remain deeply concerned about the new draft Electoral Code being rushed through the Parliament without giving due diligence to avoid undermining democratic electoral processes.

Many of the proposed amendments neither are improving the voting conditions nor solve many of the problems encountered in 2016. The most worrying amendments relate to limiting the voting rights of the Moldovan citizens, giving the electoral authorities the right to exclude contestants from the electoral race or extending the powers of the Audiovisual Council to sanction media.

The draft law also does not contain any provision to sanction vote-buying or organized transport of voters that would favour a certain candidate.

The people of the Republic of Moldova need an Electoral Code that meets democratic standards and the commitments made to international partners, including the European Union.

The Parliament of the Republic of Moldova must allow for proper public debate and deliberation before adopting the final version of the Electoral Code. It is imperative that any final law is in line with international standards, the Association Agreement and follows the Venice Commission recommendations.”