La şapte ani de la începutul crizei financiare, investitorii din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România, încă se confruntă cu dificultăţi în a accesa fonduri private.
Problema este că majoritatea finanţărilor private din Europa se obţin de la bănci și în condiţii dificile. Pieţele de capital de pe continent sunt prea puţin dezvoltate pentru a constitui o alternativă la finanțarea bancară.
Ca o comparație, în Statele Unite ale Americii, pieţele publice de capital propriu au o valoare de 138% din produsul intern brut (PIB), în timp ce, în UE, acestea ating doar 64.5% din PIB.
Avem nevoie de măsuri concertate la nivel european pentru a dezvolta şi diversifica tipurile de finanţare şi instrumentele de investiţii disponibile IMM-urilor care să permită companiilor inovative să îşi pună în practică mai uşor ideile.
Scopul este să atragem în economia europeană cât mai mulți investitori interni şi internaționali şi să introducem instrumente financiare mai flexibile, care să poată fi personalizate şi să răspundă mai bine la diferitele nevoi de finanţare. Trebuie să oferim mai multe oportunități de finanțare pentru proiecte cu nivel de risc mai mare, dar şi cu un impact economic pe măsură.
De aceea, susţin iniţiativa propusă la începutul mandatului de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a găsi soluţii la nivel european pentru ca, până în 2019, să avem o uniune a pieţelor de capital în Europa.
O astfel de măsură va ușura accesul la finanţare pentru proiecte de infrastructură, inclusiv la finanţarea din Fondul European de Investiţii Strategice. Dar pentru a forma o uniune a piețelor de capital, trebuie ca, în următorii ani, să aplicăm o serie de reforme la nivel european.
Mai întâi, trebuie să aducem standardele pieţelor de capital din statele membre la un nivel comun şi să îmbunătăţim transparenţa proiectelor de infrastructură. Avem, de exemplu, fonduri de pensii private şi fonduri de asigurări care şi-ar putea dezvolta activităţile mai mult dacă le-am asigura un cadru legislativ mai clar, care să le permită să investească în proiecte de infrastructură cu impact pe termen lung în orice stat membru al Uniunii Europene.

Totodată, este necesar să eliminăm obstacolele din calea investițiilor transfrontaliere și să creştem eficienţa pieţelor de capital, continuând armonizarea condiţiilor de finanţare din Uniunea Europeană. Astfel, vom facilita mişcarea cu adevărat liberă a capitalului în UE, iar companiile vor fi ajutate să se stabilească sau să îşi extindă operaţiunile mai uşor în alte state membre.