La sfârșitul anului trecut, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus un pachet de investiții de 315 miliarde de euro pentru statele membre ale Uniunii Europene (UE). Pe scurt, acest pachet se va forma prin alocarea unei garanții de 16 miliarde de euro din bugetul UE care, împreună cu alte 5 miliarde de euro din partea Băncii Europene de Investiții, vor fi folosiți pentru a garanta investiții private în economie în valoare totală de 315 miliarde de euro.
Astfel, banii europeni vor fi „puși la lucru” pentru a atrage mai multe investiții din sectorul privat, în domenii considerate esențiale pentru economiile țărilor noastre: cercetare, dezvoltare, infrastructură, energie, dar și pentru a genera creștere economică și a crea locuri de muncă, fără, însă, a crește nivelul datoriei publice, fără a cheltui banii oamenilor. 
Pentru ca acest proiect să poată lua naștere, trebuie să fie aprobat de către Parlamentul European și de către Consiliul Uniunii Europene. De aceea, astăzi, în cadrul unei ședințe comune a Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru afaceri economice și monetare, a fost prezentat proiectul de raport ce prevede aprobarea acestei inițiative de către Parlament. În cadrul ședinței, am susținut următoarele trei propuneri de îmbunătățire a pachetului de investiții:
1.  Prin acest pachet, trebuie selectate spre finanțare proiectele care aduc cea mai mare valoare adăugată, care sunt cele mai utile din punct de vedere economic. Nu vreau să existe niciun fel de interferență politică în selectarea proiectelor. De aceea, toți membrii comitetului de investiții care va selecta proiectele trebuie să fie aleși strict pe baza competenței și nu la comanda politică venită din statele membre sau din Parlamentul European. Trebuie să existe un control parlamentar, căci se folosesc bani publici, dar Parlamentul sau Consiliul nu au voie să facă numiri pe criterii politice în comitetul de investiții care selectează proiectele ce vor fi finanțate. Doar astfel avem garanția că vor fi selectate cele mai bune proiecte.
2.   Pentru garanția de 16 miliarde de euro vor fi mobilizate 8 miliarde de euro din bugetul UE. Vreau ca acești bani puși la dispoziție să nu afecteze negativ proiectele în desfășurare ale Uniunii Europene, mai ales proiectele din domenii prioritate precum cercetarea, dezvoltarea, infrastructura energetică sau infrastructura de transport.
Trebuie să existe un plan concret și credibil privind alocarea celor 8 miliarde; acest lucru este esențial pentru a putea atrage contribuții de la investitori privați.
3.   Nu în ultimul rând, este de dorit să atragem contribuții la acest fond și în afara banilor din bugetul UE și a capitalului de la Banca Europeană de Investiții. Statele membre pot participa la acest fond, dar, deocamndată, nu și-au manifestat intenția de a face acest lucru decât prin intermediul băncilor promoționale. Sunt de părere că, pentru ca pachetul de investiții să fie atractiv pentru statele membre, trebuie ca beneficiile pentru statul respectiv de pe urma participărilor la acest fond să fie consistente.