Deputatul european Siegfried Mureșan organizează în perioada 4 ianuarie – 30 iunie 2016 cea de-a doua ediție a programului de stagii de practică „Primul pas în cariera europeană” în cadrul biroului parlamentar din București. Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 19 și 28 de ani care doresc să se familiarizeze cu activitățile Parlamentului European și, totodată, să acumuleze cunoștințe și experiență profesională în domeniul politicilor europene.

Calendarul de selecție pentru programul de stagii de practică:
 • 27 noiembrie 2015 – lansarea celei de-a doua ediții a programului;
 • 7 decembrie 2015 – termenul limită pentru înscrieri;
 • 8 – 10 decembrie 2015 – evaluarea dosarelor pentru preselecția candidaților;
 • 14 – 15 decembrie 2015 – intervievarea candidaților care au trecut de preselecție;
 • 16 decembrie 2015 – notificarea candidaților acceptați;
 • 17 – 18 decembrie 2015 – perioada de confirmare din partea candidaților acceptați;
 • 4 ianuarie – 29 februarie 2016 – prima perioadă de practică;
 • 1 martie – 30 aprilie 2016 – a doua perioadă de practică;
 • 1 mai – 30 iunie 2016 – a treia perioadă de practică;

Documente necesare:

 • Curriculum Vitae (format european); 
 • Foaie matricolă a studiilor universitare sau o adeverință de la facultate care să ateste media notelor pe fiecare an de studiu;
 • Scrisoare de intenție.

Criterii de selecție:

 • Tânăr cu vârsta curpinsă între 19 și 28 de ani; 
 • Student sau absolvent de studii superioare în domenii ce vizează activitatea Parlamentului European (științe politice, relații internaționale și integrare europeană, științe juridice, studii economice, științe ale comunicării);
 • Cunoștințe solide privind actualitatea politică națională și europeană;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Candidații vor menționa în cadrul aplicației în ce perioadă preferă să efectueze stagiul: 4 ianuarie  – 29 februarie 2016, 1 martie – 30 aprilie 2016, respectiv, 1 mai – 30 iunie 2016, urmând a fi selectați câte doi stagiari pentru fiecare dintre perioadele menționate.

Responsabilități stagiar:
 • Însoțirea deputatului european Siegfried Mureșan la întâlniri și evenimente în România;
 • Dialog cu cetățenii, înregistrare solicitări, organizare audiențe;
 • Propuneri de luări de poziție pe teme de interes public;
 • Pregătire materiale informative;
 • Monitorizare evenimente interne și internaționale.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra într-un mediu instituțional dinamic și serios;
 • Posibilitatea de a interacționa cu profesioniști și experți ai instituțiilor europene; 
 • Acumularea de experiență în domeniul în care dorești să te dezvolți profesional;
 • Vizită de lucru la Bruxelles sau Strasbourg;
 • Adeverință care atestă efectuarea stagiului de practică.

Candidații pot trimite dosarele de participare la adresa de e-mail: internship@siegfriedmuresan.eu.

Fiecare înscriere validă va primi un e-mail de confirmare înainte de începerea preselecției.
Mențiuni:
 • Stagiul de practică nu este remunerat;
 • Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.