Domnului Victor-Viorel PONTA
Prim-ministru
Guvernul României
4 decembrie 2014
Domnule prim-ministru,
Vă scriu în contextul elaborării bugetului de stat pentru anul 2015.
Vă solicit crearea unui fond în vederea finanțării de stagii pentru tinerii antreprenori.
Prin acest program, orice tânăr antreprenor, care are o idee de afacere, va putea efectua un stagiu pe lângă un antreprenor de succes, pentru a învața cele necesare înființării propriei companii și a preveni eșecul.
Programul pe care îl propun prevede finanțarea de la bugetul de stat a unor stagii de 3-6 luni pentru orice tânăr care are o idee şi un plan de afacere, având vârsta sub 35 de ani. Doresc ca programul să fie conceput, astfel încât să stimuleze mobilitatea tinerilor, dar să nu prevadă în mod necesar efectuarea stagiului pe lângă un antreprenor din altă regiune.
Șomajul în rândul tinerilor este una din principalele probleme economice și sociale cu care se confruntă România. Lipsa unui loc de muncă stabil și bine plătit riscă să condamne o generație întreagă la sărăcie.  
Este mult mai eficient să prevenim o problemă, decât să o combatem după ce aceasta apare și a afectat deja perspectivele de dezvoltare ale tinerilor. De aceea, în afară de înființarea acestui program de stagii pentru tineri antreprenori, doresc să vă aduc în atenție o serie de măsuri care au menirea de a preveni șomajul, nu doar de a îl combate după ce a apărut:
·         Lansarea cu prioritate a proiectelor pentru ca tinerii români să poată beneficia de fondurile europene prevăzute de Comisia Europeană pentru implementarea programului “Garanţia pentru tineret”. Factorii de decizie din Uniunea Europeană au înțeles că reducerea șomajului în rândul tinerilor trebuie să fie una din prioritățile Guvernelor statelor membre. Ca urmare, la nivelul Uniunii Europene, au fost adoptate, încă din anul 2013, o serie de măsuri pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Cea mai importantă măsură este adoptarea unei Garanții pentru tineret, care urmărește ca orice tânăr cu vârsta sub 25 de anisă primească o ofertă de muncă, ucenicie sau stagiu ori curs de formare continuă, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. Pentru a finanța aceste masuri, Uniunea Europeană a alocat pentru România 212 milioane Euro pentru anii 2014-2015. Acești bani sunt destinați tinerilor din România, iar Guvernul condus de dumneavoastră are obligația să prezinte Comisiei Europene proiecte eligibile prin care acești bani să fie absorbiți și să ajungă la tinerii din România
 ·         Promovarea fără întârziere a unui program amplu de reforme structurale având drept finalitate stimularea investițiilor private. Locurile de muncă sunt create de sectorul privat, iar investitorii privați investesc în economii puternice, competitive. Când ați devenit prim-ministru în anul 2012 ați promis crearea a un milion de locuri noi de muncă și atragerea de investiții străine de zece miliarde de euro. După doi ani și jumătate, locurile de muncă nu au fost create, iar investițiile străine au scăzut.
·         Încurajarea inițiativei antreprenoriale în rândul tinerilor. Programe precum START pentru dezvoltarea abilitaților antreprenoriale în rândul tinerilor sau cel de stimulare a înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri sunt foarte utile, însă în lipsa unei finanțări adecvate ele se adresează doar unui număr foarte redus de beneficiari. De aceea, vă solicit să creșteți în mod semnificativ alocările pentru aceste programe.
·         Adaptarea educației la nevoile de pe piața muncii. Încurajarea frecventării învățământului profesional, în special în mediul rural, poate stimula încadrarea în muncă a tinerilor români. De asemenea, fondurile europene ar trebui să fie folosite pentru cursuri de recalificare gratuite acordate tinerilor, în funcție de oferta de pe piața forței de muncă dintr-o regiune sau alta. Este esențial ca la nivel local să se realizeze parteneriate între instituțiile de învățământ și mediul privat pentru asigurarea unei pregătiri în concordanță cu nevoile de pe piața muncii din zonă.
În România rata șomajului în rândul tinerilor era la finalul trimestrului al doilea din 2014 23,9%, situându-se peste media Uniunii Europene. În al doilea trimestru al anului 2012, când Guvernul condus de dumneavoastră și-a început activitatea, rata șomajului în rândul tinerilor în Romania a fost de 21,5%.
Aștept de la dumneavoastră să le arătați tinerilor români că au un viitor în țara lor. România nu își poate permite ca dumneavoastră să compromiteți șansele unei întregi generații de tineri români.
Siegfried Mureşan