Siegfried Mureșan

Domnule președinte,

Având în vedere viitoarele reuniuni cu președinta Comisiei Europene, președintele Consiliului European și cancelarul german, vă scriu pentru a prezenta poziția Grupului PPE în ceea ce privește propunerile pentru Pachetul de redresare al UE și Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2021-2027. Consider că reuniunile convocate în temeiul articolului 324 din Tratat sunt importante pentru a facilita înțelegerea și a deschide calea către negocierile cuprinzătoare între Parlament și Consiliu din toamnă, înainte de a decide să acordăm aprobarea noastră pentru CFM 2021-2027.

În primul rând, trebuie să subliniez de la început că o poziție fermă a Parlamentului European este esențială pentru îndeplinirea obiectivelor noastre. Datorăm acest lucru cetățenilor noștri, care așteaptă să vadă un răspuns european puternic la criza cu care ne confruntăm.

Grupul PPE susține în totalitate propunerea de a trimite un semnal puternic pentru a depăși criza de sănătate actuală, pentru a ne proteja cetățenii, și pentru a menține și crea locuri de muncă, toate acestea în timp ce plasăm economia Europei pe o poziție competitivă și orientată către viitor.

Răspunsul Europei la această criză fără precedent trebuie să se bazeze pe solidaritate, democrație și responsabilitate. Aceste trei principii directoare trebuie să formeze baza pentru viitoarele negocieri referitoare la CFM și pachetul de redresare, și avem încredere că veți promova acest lucru în fața altor instituții.

Grupul PPE susține un CFM 2021-2027 puternic. Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene este stimulentul pentru implementarea politicilor UE. Deși pandemia actuală ne-a afectat grav economiile, răspunsul nostru nu trebuie să afecteze celelalte politici. Acesta este motivul pentru care Pachetul de redresare nu trebuie să ducă la un CFM redus. Acesta este un instrument de răspuns la criză, în timp ce finanțele CFM-ului au obiective pe termen lung.

Noi credem că propunerea revizuită a Comisiei Europene stabilește viitorul CFM la un nivel diminuat care nu corespunde cu ambițiile comune agreate de către instituțiile UE. Prin urmare, o reducere suplimentară ar însemna inevitabil că UE va fi incapabilă să își implementeze în mod adecvat prioritățile și că noi, ca politicieni responsabili, nu vom fi capabili să îndeplinim așteptările cetățenilor noștri. Parlamentul trebuie să fie pregătit să spună nu unui CFM care ar limita și pune în pericol viitorul Uniunii Europene.

Grupul PPE se angajează să apere politicile noastre care funcționează bine, cum ar fi coeziunea, agricultura și pescuitul, deoarece ele ne permit să obținem prosperitate economică pe cuprinsul întregii Uniuni. Noi credem că, pentru a asigura predictibilitate regiunilor și fermierilor noștri, trebuie să asigurăm o finanțare suficientă pentru viitorul CFM.

De asemenea, acum, mai mult ca niciodată, insistăm asupra unor consolidări suplimentare ale politicilor orientate spre viitor, cum ar fi cercetarea, digitalizarea, educația, IMM-urile, lupta împotriva schimbărilor climatice, precum și apărarea și securitatea, incluzând nevoia de a ne reconstrui capacitatea de producție și de a crea investiții orientate spre viitor. Instituțiile UE s-au angajat în mod repetat să consolideze aceste politici și nu vom accepta să renunțăm la aceste angajamente acum. Vom apăra aceste politici, deoarece statele membre sunt mai mult preocupate să își asigure alocările naționale.

Pentru a obține o creștere pe termen lung, tranziția digitală trebuie să fie plasată, ca importanță, la același nivel cu tranziția climatică. Până acum, pachetului de redresare îi lipsesc obiective politice decisive în această zonă și nici nu pune la dispoziție niciun tip de finanțare restricționată (unele sunt chiar tăiate, cum ar fi Mecanismul pentru Interconectarea Europei în sectorul digital). Deși salutăm planul ”verde” de redresare, avem nevoie, pe picior de egalitate, și de un plan ”digital” de redresare.

În ceea ce privește resursele proprii, introducerea lor începând cu 2021 este o condiție pentru ca Parlamentul să își dea acordul pe viitorul CFM. Poziția pe termen lung a Parlamentului este că, pentru a finanța numărul în creștere al priorităților UE reducând în același timp povara asupra bugetelor naționale, resursele proprii noi sunt singura soluție.

În contextul Pachetului de redresare al UE, considerăm că resursele proprii noi sunt cu atât mai importante. Prin urmare, solicităm introducerea începând cu 2021 a unui coș de noi resurse proprii și solicităm ca un consens să fie atins asupra unei prevederi obligatorii din punct de vedere juridic și a unui calendar pentru introducerea unor resurse proprii suplimentare în cadrul următorului CFM. Veniturile obținute din noile resurse proprii ar trebui să acopere măcar costurile de refinanțare ale împrumutului și dobânda pentru sumele împrumutate în cadrul Pachetului de redresare și să finanțeze mai departe bugetul UE.

Noi insistăm ca rambursările să înceapă cât mai curând posibil, deoarece acesta va fi un semnal concret pentru cetățenii noștri că Pachetul de redresare nu va împovăra viitoarele generații de europeni și, de asemenea, va proteja nivelurile viitoarelor CFM. Un plan de rambursare puternic și realist este esențial pentru Grupul PPE.

Pentru a ne asigura că fondurile din inițiativa de redresare sunt cheltuite în mod adecvat, un cadru european clar, bazat pe valoare adăugată europeană, control democratic și examinare este indispensabil. Parlamentul European, ca singura instituție europeană aleasă direct, trebuie să fie implicat în toate deciziile referitoare la cheltuieli, ca și în verificarea ex-post că banii sunt folosiți în mod adecvat în interesul cetățenilor europeni. Prin urmare, noi intenționăm să asigurăm un rol mai puternic pentru autoritatea bugetară în procedura bugetară anuală pentru a autoriza utilizarea veniturilor alocate externe ex-ante, nu doar ex-post prin procedura de descărcare de gestiune.

Un cadru și o supraveghere democratică trebuie să includă un rol cu efecte obligatorii pentru Parlamentul European, recunoscut de către Comisie și Consiliu prin intermediul noului acord interinstituțional, în cadrul procesului Semestrului European. Cheltuielile din cadrul Facilității de Redresare și Reziliență trebuie să fie subiectul procedurii privind actele delegate pentru a permite un control democratic adecvat.

Având în vedere rolul și dimensiunea crucială a Facilității de Redresare și Reziliență (FRR), cheltuielile ar trebui să fie în conformitate cu prioritățile europene și să fie direcționate către proiecte care creează valoare adăugată europeană pentru a stimula creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă.

Investițiile ar trebui să finanțeze obiectivele pe termen lung ale UE, cum ar fi decarbonizarea și digitalizarea, dar, de asemenea și să sporească competitivitatea economiilor noastre, promovând spiritul antreprenorial și scăzând dependența energetică de țările terțe. În acest scop, o listă „pozitivă” a cheltuielilor ar trebui definită pentru a asigura cheltuirea corespunzătoare a banilor în interesul cetățenilor europeni. Obiectivele trebuie să fie marcate în mod clar și să fie supuse verificării corespunzătoare. Înlocuirea cheltuielilor bugetare naționale existente sau a cheltuielilor care să contravină intereselor strategice și economice ale UE nu ar trebui să fie admisă prin RRF sau orice alt instrument de cheltuieli propus acum. Aceasta include, de asemenea, că nu se furnizează fonduri europene pentru proiecte care fac parte din planurile strategice de investiții ale țărilor terțe, cum ar fi China sau Rusia.

O metodologie generală trebuie să conecteze toate inițiativele diferite într-un sistem funcțional: în timp ce avem ambițiile clare pentru o perioadă de 10 ani în domeniul schimbărilor climatice până în 2030, ne lipsește un plan general de 10 ani care să definească obiectivele privind cercetarea, inovarea, infrastructura, industria și digitalizarea, obiective ce trebuie să se reunească pentru a obține redresarea economică, creșterea pe termen lung și locuri de muncă. Comisia ar trebui nu doar să analizeze planurile de investiții ale statelor membre pe bază individuală, ci și în raport reciproc, asigurându-le interconectarea și asigurându-se că acestea sunt sincronizate orizontal în cadrul planului de redresare și al tuturor legislațiilor UE relevante în ceea ce privește stabilirea priorităților, condiționalitatea finanțării și metodologia. Ar trebui instituite sinergii atât între planurile de investiții ale diferitelor state membre, cât și la nivel național, între acțiunile finanțate prin Pachetul de redresare și finanțarea din alte fonduri UE. Acest lucru va maximiza impactul pachetului și va asigura o valoare adăugată europeană autentică.

Cadrul instituțional ar trebui să reflecte această necesitate de control democratic atât în Parlament, cât și în interacțiunea cu Comisia. Acesta este spiritul în care propunem ca Parlamentului European să i se acorde, în cadrul acordului interinstituțional propus, dreptul de a monitoriza deciziile de cheltuieli ale Comisiei și să permită un control adecvat al acțiunilor întreprinse, inclusiv dreptul de a solicita comisarului responsabil să demisioneze în caz de neglijență gravă.

Controlul democratic trebuie să fie completat de transparență și diseminarea informațiilor necesare către cetățeni. Grupul PPE solicită ca toate cheltuielile Facilității de Redresare și Reziliență să fie alocate în mod clar și supuse cerințelor adecvate de transparență, inclusiv cerințelor de publicare a unei liste a beneficiarilor finali. Toate cheltuielile trebuie să fie supuse unor proceduri stabilite și dovedite de mult timp în cadrul Comitetului de control bugetar al Parlamentului și al Curții de Conturi Europene.

În cele din urmă, Grupul PPE insistă asupra faptului că toate cheltuielile UE ar trebui să fie supuse și mecanismului statului de drept care să includă valorile noastre comune și să asigure transparența în interesul superior al cetățenilor noștri.

Am încredere că veți apăra o poziție puternică a Parlamentului European, în conformitate cu principiile de mai sus și vă veți asigura că interesele cetățenilor europeni sunt promovate.

Aceste principii sunt indispensabile pentru a asigura o redresare economică bazată pe solidaritate, democrație și responsabilitate, creând un viitor pentru toți europenii, în care nu numai că depășim actuala criză, dar asigurăm și crearea cadrului potrivit pentru ca cetățenii Europei să trăiască în siguranță și prosperitate.

Cu deosebită considerație,

Manfred Weber, lider al Grupului PPE din Parlamentul European

Siegfried Mureșan, vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European

Esther de Lange, vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European

Esteban Gonzalez Pons, vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European

Sandra Kalniete, vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European

 

EPP GROUP LETTER TO PRESIDENT SASSOLI ON MFF/NGI

https://siegfriedmuresan.eu/wp-content/uploads/2020/07/EPP-GROUP-LETTER-TO-PRESIDENT-SASSOLI-ON-MFF-NGI-07-07.pdf