La sfârșitul lunii martie, întrebam Comisia Europeană dacă nu poate impune cerințe de armonizare a legislației naționale privind serviciile de roaming la cea europeană, în cadrul negocierilor pe care le poartă cu state din afara UE. Preocuparea mea era legată în mod special de situația Republicii Moldova, unde costurile pentru serviciile de roaming sunt foarte ridicate.
În răspunsul primit de la Comisia Europeană, comisarul pentru politică de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, m-a informat că Regulamentul UE privind serviciile de roaming „nu poate fi extins la țările implicate în procesul de aderare”. Totuși, potrivit Comisiei Europene, aceste norme „nu îi împiedică însă pe operatorii din UE și pe cei din afara UE să negocieze în mod liber tarifele pentru serviciile de «roaming internațional»”. Mai mult, Comisia spune că „operatorii ar putea utiliza ca valoare de referință plafoanele tarifare prevăzute în Regulamentul privind serviciile de roaming” și că Executivul european „oferă țărilor implicate în procesul de aderare sprijin și consiliere privind reglementarea pieței telecomunicațiilor pentru o îmbunătățire a transparenței și a concurenței”.
Răspunsul integral al Comisiei Europene:
 „RO P-005169/2015
Răspuns oferit de dl Hahn
în numele Comisiei
(12.6.2015)
Normele în vigoare privind serviciile de roaming în UE sunt stabilite în Regulamentul nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile. Acest regulament este un instrument al pieței interne care se bazează pe articolul 114 din TFUE și care vizează doar serviciile de roaming transfrontaliere din cadrul UE; prin urmare, acesta nu poate fi extins la țările implicate în procesul de aderare. Acest regulament nu îi împiedică însă pe operatorii din UE și pe cei din afara UE să negocieze în mod liber tarifele pentru serviciile de „roaming internațional”. De fapt, operatorii ar putea utiliza ca valoare de referință plafoanele tarifare prevăzute în Regulamentul privind serviciile de roaming. Comisia este de acord că tarifele pentru serviciile de roaming ar trebui să fie mai mici pentru cetățenii din întreaga Europă și, prin urmare, oferă țărilor implicate în procesul de aderare sprijin și consiliere privind reglementarea pieței telecomunicațiilor pentru o îmbunătățire a transparenței și a concurenței. 

Țările candidate participă în calitate de observatori la activitățile Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC), pentru a promova o piață internă eficace în sectorul telecomunicațiilor și pentru a aduce beneficii și mai mari pentru consumatori și întreprinderi.”