Peste 1.500 de muncitori de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) urmează să-și piardă în curând locul de muncă.
Având în vedere că specificul activității angajaților RAAN nu permite o reintegrare rapidă pe piața muncii din regiune, am solicitat ieri Ministerului Muncii și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă să ia măsuri urgente care să asigure inserția rapidă a persoanelor disponibilizate în câmpul muncii.
Astfel, am propus accesarea Fondului european de ajustare la globalizare în sprijinul lucrătorilor disponibilizați de la RAAN.
În opinia mea, este necesară realizarea unui pachet coordonat de servicii personalizate care să pună accentul pe formare şi reconversie profesională individualizată, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de mentorat şi alte măsuri similare.
Analizând prevederile Regulamentului UE nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare consider că sunt îndeplinite criteriile de bază pentru depunerea unei cereri de finanțare de către statul român şi accesarea fondului.
Puteți citi mai jos în întregime solicitările mele către Ministerul Muncii și către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă:

Bruxelles, 17 septembrie 2015
Doamnei Rovana PLUMB
Ministru
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Stimată doamnă ministru,
Doresc să vă aduc în atenție situația angajaților de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) din Drobeta-Turnu Severin și să vă solicit pe această cale să dispuneți o serie de măsuri în vederea sprijinirii acestora.
Din informații publice rezultă faptul că 1.525 de angajați ai RAAN ar urma să fie disponibilizați începând cu 1 octombrie 2015, iar AJOFM Mehedinți a fost deja notificată cu privire la această concediere colectivă. Se estimează că alți 600 de angajați ai RAAN își vor pierde locul de muncă până în martie 2016.
La finalul lunii august, rata șomajului în județul Mehedinți era de 9,69%, echivalentul a 11.401 șomeri. Cele peste 2.100 de persoane care urmează să își piardă locul de muncă vor determina o creștere semnificativă a ratei șomajului în regiune, fapt ce va pune o presiune suplimentară asupra bugetului asigurărilor sociale, putând cauza în egală măsură accentuarea tensiunilor sociale în județ. Mai mult, specificul activității angajaților RAAN nu permite o reintegrare rapidă pe piața muncii din regiune, majoritatea dintre acești angajați având nevoie de recalificare și reconversie profesională.
Din aceste motive, consider că se impun măsuri urgente care să asigure inserția rapidă a persoanelor disponibilizate în câmpul muncii. Propunerea pe care o înaintez este de accesare a Fondului european de ajustare la globalizare în sprijinul lucrătorilor disponibilizați de la RAAN.
În opinia mea, este necesară realizarea unui pachet coordonat de servicii personalizate care să pună accentul pe formare şi reconversie profesională individualizată, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de mentorat şi alte măsuri similare. De asemenea, poate fi avută în vedere şi acordarea de stimulente pentru angajatorii locali în vederea încadrării în muncă a unor persoane disponibilizate de la RAAN.
Analizând prevederile Regulamentului UE nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare consider că sunt îndeplinite criteriile de bază pentru depunerea unei cereri de finanțare de către statul român şi accesarea fondului.
Mai precis, articolul 2 și articolul 4 din Regulament detaliază condițiile minimale care trebuiesc îndeplinite pentru accesarea FEAG. În privința domeniului de aplicare (art. 2), consider că activitatea RAAN a fost şi este puternic afectată de schimbările structurale majore în comerțul mondial, ca urmare a globalizării.
Reamintesc faptul că producția RAAN de apă grea era destinată preponderent alimentării reactoarelor nucleare de la Cernavodă. În contextul în care construcția și punerea în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 a fost amânată de mai multe ori, s-a constituit un stoc suficient pentru funcționarea reactoarelor 1 și 2. De aceea, necesarul de apă grea este acoperit pentru o lungă perioadă de timp. Mai mult, numărul reactoarelor pentru care RAAN produce apă grea (reactoare de tip CANDU) este limitat la nivel mondial, existând mai mulți producători de apă grea în state precum India cu standarde de cost mai reduse.
În ceea ce privește condițiile definite la articolul 4 al Regulamentului, se precizează că finanțarea FEAG poate fi accesată în condițiile în care se dispune „concedierea într-o perioadă de referință de patru luni a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă care își încetează activitatea pe o perioadă de referință de patru luni dintr-o întreprindere dintr-un stat membru”. Așadar, în opinia mea, şi această condiție este îndeplinită în contextul în care peste 1.500 de persoane vor fi concediate la 1 octombrie, iar aceste persoane au primit deja avizul de concediere.
În acest context, vă solicit doamnă ministru să demarați de urgență pregătirile pentru realizarea unui pachet coordonat de servicii personalizate pentru sprijinirea angajaților RAAN care urmează să își piardă locul de muncă şi să depuneți o cerere de accesare a FEAG în termenele indicate de articolul 8 al Regulamentului.
Cu deosebită stimă,
Siegfried Mureşan
Deputat în Parlamentul European
_________________
Bruxelles, 17 septembrie 2015
Doamnei Cristiana BARBU
Președinte
Agenția Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Stimată doamnă președinte,
Doresc să vă aduc în atenție situația angajaților de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) din Drobeta-Turnu Severin și să vă solicit pe această cale să dispuneți o serie de măsuri în vederea sprijinirii acestora.
Din informații publice rezultă faptul că 1.525 de angajați ai RAAN ar urma să fie disponibilizați începând cu 1 octombrie 2015, iar Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Mehedinți a fost deja notificată cu privire la această concediere colectivă. Se estimează că alți 600 de angajați ai RAAN își vor pierde locul de muncă până în martie 2016.
La finalul lunii august, rata șomajului în județul Mehedinți era de 9,69%, echivalentul a 11.401 șomeri. Cele peste 2.100 de persoane care urmează să își piardă locul de muncă vor determina o creștere semnificativă a ratei șomajului în regiune, fapt ce va pune o presiune suplimentară asupra bugetului asigurărilor sociale, putând cauza în egală măsură accentuarea tensiunilor sociale în județ. Mai mult, specificul activității angajaților RAAN nu permite o reintegrare rapidă pe piața muncii din regiune, majoritatea dintre acești angajați având nevoie de recalificare și reconversie profesională.
Din aceste motive, consider că se impun măsuri urgente care să asigure inserția rapidă a persoanelor disponibilizate în câmpul muncii. Propunerea pe care o înaintez este de accesare a Fondului european de ajustare la globalizare în sprijinul lucrătorilor disponibilizați de la RAAN.
În opinia mea, este necesară realizarea unui pachet coordonat de servicii personalizate care să pună accentul pe formare şi reconversie profesională individualizată, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, servicii de mentorat şi alte măsuri similare. De asemenea, poate fi avută în vedere şi acordarea de stimulente pentru angajatorii locali în vederea încadrării în muncă a unor persoane disponibilizate de la RAAN.
Analizând prevederile Regulamentului UE nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare, consider că sunt îndeplinite criteriile de bază pentru depunerea unei cereri de finanțare de către statul român şi accesarea fondului.
Mai precis, articolul 2 și articolul 4 din Regulament detaliază condițiile minimale care trebuie îndeplinite pentru accesarea FEAG. În privința domeniului de aplicare (art. 2), consider că activitatea RAAN a fost şi este puternic afectată de schimbările structurale majore în comerțul mondial, ca urmare a globalizării.
Reamintesc faptul că producția RAAN de apă grea era destinată preponderent alimentării reactoarelor nucleare de la Cernavodă. În contextul în care construcția și punerea în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 a fost amânată de mai multe ori, s-a constituit un stoc suficient pentru funcționarea reactoarelor 1 și 2. De aceea, necesarul de apă grea este acoperit pentru o lungă perioadă de timp. Mai mult, numărul reactoarelor pentru care RAAN produce apă grea (reactoare de tip CANDU) este limitat la nivel mondial, existând mai mulți producători de apă grea în state precum India cu standarde de cost mai reduse.
În ceea ce privește condițiile definite la articolul 4 al Regulamentului, se precizează că finanțarea FEAG poate fi accesată în condițiile în care se dispune „concedierea într-o perioadă de referință de patru luni a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă care își încetează activitatea pe o perioadă de referință de patru luni dintr-o întreprindere dintr-un stat membru”. Așadar, în opinia mea, şi această condiție este îndeplinită în contextul în care peste 1500 de persoane vor fi concediate la 1 octombrie, iar aceste persoane au primit deja avizul de concediere.
În acest context, vă solicit doamnă președinte să demarați de urgență pregătirile pentru realizarea unui pachet coordonat de servicii personalizate pentru sprijinirea angajaților RAAN care urmează să își piardă locul de muncă şi să depuneți o cerere de accesare a FEAG în termenele indicate de articolul 8 al Regulamentului.
Cu deosebită stimă,
Siegfried Mureșan
 Deputat în Parlamentul European