Deputatul european Siegfried Mureșan organizează în perioada 4 mai – 31 decembrie 2015 programul de stagii de practică „Primul pas în cariera europeană” la biroul parlamentar din București. Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani care doresc să se familiarizeze cu activitățile Parlamentului European și, totodată, să acumuleze cunoștințe și experiență profesională în domeniul politicilor europene.

Calendarul programului de stagii de practică:

 • 27 martie 2015 – lansarea programului;
 • 5 aprilie 2015 – termenul limită pentru înscrieri;
 • 6 – 19 aprilie 2015 – evaluarea dosarelor și preselecția candidaților;
 • 20 – 24 aprilie 2015 – intervievarea candidaților care au trecut de preselecție;
 • 27 aprilie 2015 – notificarea candidaților acceptați;
 • 27 – 30 aprilie 2015 – perioada de confirmare din partea candidaților acceptați;
 • 4 mai – 30 iunie 2015 – primul stagiu de practică;
 • 1 septembrie – 31 octombrie 2015 – al doilea stagiu de practică;
 • 1 noiembrie – 31 decembrie 2015 – al treilea stagiu de practică;
 • 31 decembrie 2015 – încheierea programului.
Documente necesare:
 • Curriculum Vitae (format european);
 • Foaie matricolă a studiilor universitare sau o adeverință de la facultate care să ateste media notelor în fiecare an de studiu;
 • Scrisoare de intenție.
Criterii de selecție:
 • Tânăr cu vârsta curpinsă între 18 și 28 de ani;
 • Student sau absolvent de studii superioare în domenii ce vizează activitatea Parlamentului European (științe politice, relații internaționale și studii europene, științe juridice, științe economice, științe ale comunicării);
 • Cunoștințe solide privind actualitatea politică națională și europeană;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
Candidații vor menționa în cadrul aplicației în ce perioadă preferă să efectueze stagiul: 4 mai – 30 iunie 2015, 1 septembrie – 31 octombrie 2015, respectiv 1 noiembrie – 31 decembrie 2015. Se va selecta un singur stagiar pentru fiecare perioadă de practică.

Responsabilitați stagiar:
 • Însoțirea deputatului european Siegfried Mureșan la întâlniri și evenimente în România;
 • Dialog cu cetățenii, înregistrare solicitări, organizare audiențe;
 • Propuneri de luări de poziție pe teme de interes public;
 • Pregătire materiale informative;
 • Monitorizare evenimente interne și internaționale.
Beneficii:
 • Posibilitatea de a lucra într-un mediu instituțional dinamic și serios;
 • Posibilitatea de a interacționa cu profesioniști și experți ai instituțiilor europene;
 • Acumularea de experiență în domeniul în care dorești să te dezvolți profesional;
 • O vizită de lucru la Bruxelles sau Strasbourg;
 • Adeverință care atestă efectuarea stagiului de practică.
Mențiuni:

 • Stagiul de practică nu este remunerat.
 • Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
Candidații pot trimite dosarele de participare la adresa de e-mail: internship@siegfriedmuresan.eu.  
Fiecare înscriere validă va primi un e-mail de confirmare înainte de începerea preselecției.