Am participat astăzi la audierea în Comisia pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European a președintei Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (BCE), Danièle Nouy. Cu acest prilej,i-am adresat două întrebări legate de situația sistemului bancar din Europa.
 
Prima întrebare s-a referit la noua tendință a băncilor europene de a acumula în portofoliu un număr tot mai mare de titluri de stat. Am vrut să știu dacă doamna Danièle Nouy nu crede că ar trebui reglementată ponderea titlurilor suverane deținute de o bancă și introdusă o pondere diferită a riscului reprezentat de aceste titluri suverane.
Președinta Consiliului de supraveghere al BCE mi-a răspuns că, într-adevăr, expunerea la aceste titluri de stat nu este lipsită de riscuri și este necesară stabilirea unei limite a expunerii, fiind de acord cu lucrările demarate pe această temă în cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară.
 
A doua întrebare a avut în vedere expunerea băncilor de mari dimensiuni la elemente care nu se regăsesc în bilanțul oficial al acestora. Am întrebat-o pe doamna Danièle Nouy dacă nu consideră că această expunere ar trebui să fie suspusă Mecanismului unic de supraveghere bancară.
 
Mi-a răspuns că băncile care au o astfel de expunere au fost obligate să treacă prin șase scenarii de criză, plecând de la premisa că cerințele de capital pentru acoperirea riscurilor reprezentate de instrumentele derivate sunt acoperite la rândul lor prin obligațiunile garantate de creanțe. În aceste condiții, nu crede că există riscuri serioase în legătură cu această expunere a băncilor.