Studiul „Costurile fiecărui euro din bugetul UE pentru implementarea politicilor UE în diferite state membre: controlul costurilor de implementare a granturilor UE”, realizat de Deloitte, sub coordonarea deputatului european Siegfried Mureșan (PMP/PPE), și prezentat ieri în Comisia pentru bugete a Parlamentului European, arată că legislația nearmonizată, nivelul scăzut de digitalizare a sectorului public și birocrația excesivă sunt printre factorii care generează costuri suplimentare, poveri administrative și confuzie în rândul beneficiarilor de finanțare europeană și în rândul autorităților. Studiul a fost inițiat în ianuarie 2016 și identifică principalii factori care generează probleme și costuri atât pentru beneficiarii de finanțare europeană, cât și pentru autoritățile naționale și europene implicate în gestionarea fondurilor UE și, totodată, formulează recomandări pentru înlăturarea acestor cauze ale ineficienței.
Astfel, studiul arată că lipsa transpunerii legislației europene la nivel național sau regional, lipsa armonizării diferitelor instrumente și programe de finanțare, metodele diferite de gestiune, dar și un nivel scăzut de digitalizare a sectorului public, precum și birocrația excesivă se află printre principalii factori care generează costuri suplimentare, poveri administrative, dar și confuzie în rândul beneficiarilor de finanțare europeană și în rândul autorităților.
Pentru ca aceste poveri financiare și administrative să fie înlăturate, studiul recomandă simplificarea și o mai bună armonizare a regulilor în rândul tuturor programelor de finanțare europene, precum și stabilirea unui cadru legal robust și previzibil, care să ofere stabilitate tuturor actorilor implicați în proces. Totodată, acesta mai recomandă extinderea gradului de digitalizare în sectorul public prin introducerea instrumentelor de e-guvernare care să reducă timpul și sarcinile administrative și să optimizeze volumul de muncă al beneficiarilor și al autorităților publice. 

„Acest studiu pe care l-am coordonat din partea Parlamentului European ne arată care sunt principalele probleme și principalii factorii care generează costuri în plus și poveri administrative inutile atât pentru beneficiarii de fonduri europene, cât și pentru autoritățile care gestionează programele de finanțare. Este treaba noastră, a factorilor de decizie politică și din administrație, să ne asigurăm că fondurile europene ajung într-o proporție cât mai mare la beneficiari și că fiecare euro din bugetul Uniunii Europene este cheltuit cât mai eficient cu putință și că aduce plusvaloare. Autoritățile europene și naționale din toate statele membre au în acest studiu un instrument util, realizat după metode științifice, care să-i ajute în eficientizarea proceselor de absorbție a fondurilor europene”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European.