Astăzi am adus 11 amendamente la Rezoluţia Parlamentului European față de propunerea Comisiei Europene privind crearea Uniunii Pieţelor de Capital. O astfel de uniune ar facilita colaborările dintre investitori şi firme care au nevoie de fonduri, accesul la informaţie pentru aceste două părţi, precum şi eliminarea barierelor legale şi de altă natură în efectuarea acestor investiţii. Am explicat mai multe despre această iniţiativă aici.
Amendamentele pe care le-am adus propun o viziune pe termen lung asupra creării Uniunii Pieţelor de Capital care să se axeze pe îmbunătăţirea condiţiilor-cadru de funcţionare a acestor pieţe şi pe nevoia de a avea surse de finanţare nebancară viabile.  
O uniune a pieţelor de capital europene trebuie să ţină cont de specificul pieţelor de capital ale statelor membre, de interdependenţa dintre sistemul bancar şi cel financiar în statele europene, precum şi de modelele de finanţare a businessurilor, care sunt diferite de modelul american.
De asemenea, amendamentele pe care le-am făcut punctează nevoia de a continua să lucrăm în paralel la două obiective: armonizarea legislaţiei privind funcţionarea pieţelor financiare la nivel european şi, în acelaşi timp, dezvoltarea pietelor naţionale de capital în state cu mai puţină activitate. Nu vreau ca fiecare stat să devină un hub financiar, dar este important să lărgim accesul IMM-urilor la finanţare şi să dezvoltăm interesul pentru fonduri alternative băncilor.
De aceea, am propus și să prioritizăm crearea unui mediu de investiţii favorabil funcţionării fondurilor de capital de risc care pot susţine start-up-urile şi companiile inovative cu potenţial de creştere ridicat, care sunt cele ce creează cele mai multe locuri de muncă sustenabile. În acelaşi timp, am cerut Comisiei Europene să aducă dovezi clare cu privire la ce fel de scheme de finanţare publică s-au dovedit eficiente pentru dezvoltarea unor astfel de fonduri de capital de risc în statele membre, fără să limiteze participarea sectorului privat la aceste fonduri.