Discuția despre consolidarea economiei europene este una de mare actualitate pe agenda Uniunii Europene (UE) chiar dacă nu este reflectată întocmai de presa românească. Cu toate că Uniunea se confruntă acum cu provocări urgente, trebuie să învățăm să gestionăm mai multe crize în același timp. Este necesar să continuăm să facem eforturi pentru îmbunătățirea competitivității și, astfel, a rezistenței economiei noastre la șocuri, este ceea ce am afirmat, astăzi, în cadrul dezbaterii „Acționezi sau încetezi să exiști / Reforme economice și politice pentru o Uniune Europeană mai puternică”, organizată la Bruxelles în cadrul Forumului Net@Work al Centrului pentru Studii Europene „Wilfried Martens”. 

Pentru a avea economii mai puternice trebuie să combatem ferm principalele cauze ale crizelor actuale: datorii prea mari și competitivitate prea redusă. Este necesar ca sistemul bancar să revină la misiunea sa de sprijinire a economiei reale, prin finanțarea antreprenoriatului și a întreprinderilor mici și mijlocii. Au fost înregistrate progrese în privinţa guvernanței zonei euro, unde politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE) a fost una constructivă. Însă, acest ajutor este limitat și poate funcționa doar ca o punte. Pe termen lung nu există altă cale în afară de îmbunătățirea competitivității prin reforme economice și politice, iar un instrument potrivit pentru realizarea acestora poate fi capacitatea bugetară a zonei euro, care ar trebui să stimuleze implementarea reformelor, precum cele prevăzute de Comisia Europeană în recomandările specifice pentru fiecare țară. 
Cred că o evaluare a ratei de implementare a recomandărilor specifice pentru fiecare țară ar putea să ne arate acele reforme a căror implementare necesită stimulente prin capacitatea bugetară a zonei euro.
Ce reforme sunt necesare pentru a face economiile mai competitive? Pe de-o parte, trebuie să reducem deficitele și să limităm datoria publică, să permitem băncilor să revină la funcția lor inițială, să alocăm mai multă finanțare pentru cercetare și inovare, să continuăm să investim în drumuri și în infrastructura căilor ferate, precum și să îmbunătățim piața energiei și piața digitală.
Pe de altă parte, trebuie să reformăm piețele de muncă astfel încât acestea să fie mai flexibile și să ofere mai multe oportunități de angajare. Trebuie să sprijinim antreprenoriatul, start-up-urile și IMM-urile, să dezvoltăm mai mult piața unică, să furnizăm un cadru fiscal și legal predictibil și stabil și să asigurăm funcționarea statului de drept. În plus, este nevoie de reformarea bugetelor. Resursele financiare limitate de care dispunem la nivel public trebuie alocate în acele domenii care întăresc economiile. Bugetele ar trebui să fie oglinda priorităților noastre politice. Mai mult, trebuie să investim în educație. Școlile și universitățile trebuie să pregătească tinerii cu acele competențe care le vor asigura succesul în viitor pe piața muncii. Multe dintre locurile de muncă ale viitorului necesită competențe noi, precum cele digitale și informatice. De asemenea, dezvoltarea guvernanței zonei euro este necesară, dar mai important este impactul asupra vieții cetățenilor. Trebuie să arătăm cum acțiunile noastre din Bruxelles ajută economiile și, mai ales, cum beneficiază antreprenorii și IMM-urile de pe urma lor. Cetățenii europeni sunt, pe bună dreptate, interesați de rezultatele finale.
Ca proeuropeni trebuie să vorbim despre punctele-forte ale integrării europene și să prezentăm Uniunea Europeană drept cea mai bună soluție care răspunde nevoilor prezente și viitoare ale cetățenilor. În trecut, Europa avea nevoie, înainte de orice altceva, de pace. Astăzi, provocările sunt altele. Dacă Uniunea Europeană este contestată de către politicienii populiști și iresponsabili, nouă ne revine obligația să le reamintim tuturor că această construcție europeană ne-a asigurat tuturor cea mai lungă perioadă de pace și de prosperitate continuă pe care a cunoscut-o continentul nostru. În același timp, tot nouă ne revine obligația să îmbunătățim în permanență structurile care alcătuiesc Uniunea Europeană pentru ca cetățenii ei să înțeleagă pe deplin aportul pe care aceasta îl aduce la bunăstarea și la prosperitatea lor de zi cu zi.