La sfârșitul lunii mai, am transmis o întrebare scrisă Comisiei Europene (CE) înaintând posibilitatea de a introduce o procedură de taxare inversă pentru cheltuielile realizate cu fondurile UE.  

 

Comisia nu a respins ideea mea, însă a explicat că o astfel măsură ar putea duce la o creștere a poverii administrative pentru beneficiarii de fonduri europene.
 
Trebuie să găsim noi modalități de a facilita accesul la fondurile europene, însă nu vreau noi obstacole birocratice pentru agenții economici. 
Redau mai jos răspunsul integral primit astăzi de la Comisia Europeană: 
 
Răspuns oferit de dl Moscovici
în numele Comisiei
(7.7.2015)
Procedura de taxare inversă poate fi aplicată numai în cazuri foarte specifice, prevăzute de directiva TVA, pentru a preveni orice fraudă sau evaziune sau, în anumite cazuri, pentru a simplifica procedura de colectare a TVA.
 
Taxarea inversă este o excepție de la regimul plăților fracționate, care este unul din principiile de bază ale sistemului de TVA al UE. Aceasta implică faptul că persoana care achiziționează bunurile sau beneficiarul serviciilor, în loc de a plăti TVA furnizorului, este obligată la plata impozitului respectiv în propria sa declarație de TVA în care, ulterior, își exercită, de asemenea, orice drept de deducere pe care îl poate avea.
 
Sistemul este în principal limitat la beneficiarii de TVA impozabili care au obligația de a depune declarații de TVA. În cazul în care ar fi instituit pentru beneficiarii fondurilor UE, beneficiarul ar avea nevoie de conturi separate pentru achizițiile efectuate cu aceste fonduri, ducând la creșterea sarcinii administrative. Mai mult decât atât, fiecare furnizor ar trebui să cunoască în prealabil că furnizarea sa către un beneficiar este finanțată prin fondurile UE pentru a ști dacă să aplice TVA sau nu și ce norme de facturare să aplice și ar trebui să-și adapteze în consecință contabilitatea.
 
În ceea ce privește sistemul TVA-ului în general, Comisia analizează în prezent opțiunile pentru un regim TVA definitiv*.
 
* A se vedea, de asemenea, documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD (2014) 338 final din 29 octombrie 2014.