Am aprobat, astăzi, în Comisia pentru bugete a Parlamentului European, prioritățile pentru revizuirea Cadrului financiar multianual 2014 – 2020. Aceste priorități vin înaintea evaluării Comisiei Europene la jumătatea perioadei cadrului financiar, evaluare care urmează a fi publicată până la finalul acestui an.
În raportul aprobat astăzi, am solicitat în mod clar să existe modificări ale bugetului Uniunii Europene (UE) deoarece, față de anul 2013, când bugetul a fost aprobat, au apărut mai multe provocări la nivel european cărora trebuie să le facem față și să răspundem adecvat: gestionarea crizei refugiaților și instabilitatea din Vecinătatea estică.
Astfel, am solicitat ca bugetul UE să fie mai flexibil pentru a putea răspunde provocărilor curente sau necesităților neprevăzute, dar finanțarea noilor priorități să nu afecteze obiectivele privind crearea de locuri de muncă, creșterea și coeziunea economică.
Prioritatea noastră, în Parlamentul European, este fie să creștem alocările pentru acele domenii care sunt bugetate necorespunzător (acțiunea externă a UE, migrația), fie să ne asigurăm că acele cheltuieli neprevăzute vor fi finanțate din contribuții noi, astfel încât prioritățile de creștere economică să nu fie afectate.
Alocările naționale nu pot fi modificate pentru perioada 2014 – 2020, astfel România nu va pierde din banii europeni care i-au fost alocați pentru a finanța alte priorități ale UE.  
Eu am depus un amendament important, care a fost inclus în textul final al raportului, și care subliniază rolul bugetului UE pentru statele din Vecinătatea Estică, în special pentru cele care implementează acorduri de asociere cu UE, precum Republica Moldova, Ucraina şi Georgia. Consider că avem obligația să oferim acestor state sprijinul financiar necesar implementării reformelor prevăzute în aceste acorduri pentru a le ajuta în parcursul lor proeuropean.

Valoarea bugetului UE pentru anii 2014 – 2020, așa cum a fost el aprobat, este de 960 miliarde de euro. Votul în plenul Parlamentului European asupra raportului va avea loc săptămâna viitoare în sesiunea plenară de la Strasbourg.