https://siegfriedmuresan.eu recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt respectate în cadrul https://siegfriedmuresan.eu în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679, denumit în continuare „GDPR” (General Data Protection Regulation).
Politica de confidenţialitate se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să le furnizaţi.
Principiile de bază ale GDPR
Aplicăm și implementăm cu strictețe prevederile GDPR, respectând cele 6 principii de bază:
– Legalitate, echitate și transparență: acesta este un principiu esențial, strâns asociat cu drepturile fundamentale ale omului. Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate ”în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată.”
– Limitări legate de scop – legal, corect și transparent: datele personale trebuie să fie colectate în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri;
– Reducerea la minimum a datelor colectate – adecvate, limitate și relevante: prin acest principiu operatorii sunt avizați de faptul că orice colectare de date personale trebuie foarte bine analizată înainte de obținerea efectivă a datelor, care trebuie să fie cele mai relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
– Verificarea corectitudinii datelor și actualizarea acestora: operatorii trebuie să se ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate rapid sau șterse;
– Limitări legate de stocare: datele trebuie păstrate fix atâta timp cât sunt necesare pentru prelucrarea asumată. Perioadele mai lungi de stocare sunt excepții asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică;
– Integritate și confidențialitate – securitatea datelor: prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă ”protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare” (ex. certificări ISO 27001);

Vă rugăm să citiți următoarele, pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate şi practicile noastre privind datele personale.

Ce date personale colectăm?
Luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Comentarii
Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.
Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media
Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Cookie-uri
Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Conținut înglobat de pe alte situri web
Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.
Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

De ce colectăm datele personală
Prelucrăm datele dumneavoastră în mod legal, echitabil și transparent. Scopurile în care urmează să folosim aceste date sunt bine determinate.
Printre altele, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dumneavoastră, materialele pregătite în urma solicitărilor, precum și orice alt răspuns sau solicitare către https://siegfriedmuresan.eu.

Cu cine partajăm datele tale
Ca regulă, datele dumneavoastră personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți. Cu toate acestea, dacă va fi în interesul dumneavoastră și este necesar, vom divulga datele personale partenerilor și colaboratorilor noștri, diverșilor furnizorilor în contextul realizării serviciilor pe care le-ați solicitat.
În funcție de caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră unor categorii terțe.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.
Pentru utilizatorii care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.
Ce drepturi ai asupra datelor tale
Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.
Puteți consulta integral Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) aici.
Totodată, vă informăm ca aveți dreptul de a vă adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor din România.