Preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE) a anunţat astăzi lansarea unui program major de relaxare cantitativă în valoare de până la 60 de miliarde de euro prin care se urmărește revenirea inflaţiei din zona euro la un nivel aproape de ţinta de 2%. Măsura era de aşteptat fiindcă, în luna decembrie 2014, inflaţia în zona euro a scăzut până la cota negativă de -0,2%.
Prin acest program, BCE va începe să cumpere obligaţiuni ale guvernelor europene şi bonduri ale investitorilor privaţi, cum sunt fondurile de investiţii, în speranţa că va crea mai multă lichiditate în piaţă.
Astfel, ne putem aştepta la o ieftinire a creditelor bancare acordate companiilor şi populaţiei şi la crearea de condiţii mai bune pentru investiţii.
Dar, aşa cum am spus în repetate rânduri, măsurile BCE nu pot avea impact de unele singure. Guvernele trebuie să ia măsuri curajoase de reforme structurale care să îmbunătăţească funcţionarea pieţelor de bunuri şi servicii şi care să dinamizeze economiile europene.
Firmele trebuie încurajate să facă investiţii prin uşurarea poverii administrative şi prin facilitarea accesului la pieţe şi oportunităţi noi.