Deputatul european Siegfried Mureșan organizează, în perioada 29 ianuarie – 30 iulie 2018, cea de-a 6-a ediție a programului de stagii de practică „Primul pas în cariera europeană” în cadrul Biroului parlamentar din București. Programul se adresează studenților din ciclul de licență și master cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani care doresc să se familiarizeze cu activitățile Parlamentului European și, totodată, să acumuleze cunoștințe și experiență profesională în domeniul politicilor europene și al comunicării politice.

„Am lansat acest program de stagii în 2015 pentru a veni în sprijinul tinerilor cu rezultate academice bune, cu spirit de inițiativă, care-și doresc o carieră în instituțiile naționale și europene sau în comunicare politică. În cele 5 ediții ale programului de stagii de până acum, am avut aproape 250 de candidați înscriși, dintre care am selectat 24 de tineri stagiari. Ei avut ocazia, astfel, să vadă cum funcționează biroul unui deputat european, să înțeleagă mecanismele din spatele proceselor decizionale ale Uniunii Europene și chiar să efectueze o vizită de lucru la sediul Parlamentului European de la Bruxelles. Aceleași oportunități le ofer și tinerilor în noua ediție a programului meu de stagii, așa că, dacă sunteți studenți în ciclul de licență sau la master și vreți o carieră în instituțiile europene sau în comunicare politică, vă aștept să vă înscrieți până în data de 15 ianuarie 2018”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan.
Stagiul de practică durează trei luni și se va desfășura în două perioade: 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 și, respectiv, 30 aprilie – 30 iulie 2018. Tinerii interesați sunt invitați să trimită dosarul de candidat până în data de 15 ianuarie 2018 la adresa de e-mail internship@siegfriedmuresan.eu.
Candidații trebuie să fie studenți în ciclul de licență sau master în domenii ce vizează activitatea Parlamentului European (Științe politice, Relații internaționale și studii europene, Științe juridice, Studii economice, Științe ale comunicării, Sociologie, Administrație publică, Istorie). Dosarul de participare trebuie să conțină CV-ul candidatului (format european), foaia matricolă a studiilor universitare, în copie (sau oricare document eliberat de universitate care atestă situația notelor, în original sau în copie) și o scrisoare de intenție cu dimensiunea de maximum 4.000 de semne cu spații.
Anunțarea candidaților selectați se va face până în data de 25 ianuarie 2018, urmând ca aceștia să confirme perioada de stagii până la 26 ianuarie 2018. Programul nu este remunerat, dar participanții vor beneficia de o vizită de lucru gratuită la unul dintre sediile Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg. La sfârșitul perioadei de practică, fiecare participant va primi o adeverință care atestă efectuarea stagiului.
*
 Descrierea programului
Deputatul european Siegfried Mureșan organizează în perioada 29 ianuarie – 30 iulie 2018 cea de-a șasea ediție a programului de stagii de practică „Primul pas în cariera europeană” în cadrul biroului parlamentar din București.
Programul se adresează studenților și masteranzilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani care doresc să se familiarizeze cu activitățile Parlamentului European și, totodată, să acumuleze cunoștințe și experiență profesională în domeniul politicilor europene și al comunicării politice.
Calendarul programului de stagii de practică:
·         20 decembrie 2017 – lansarea perioadei de înscrieri;
·         15 ianuarie 2018 – termenul-limită pentru înscrieri;
·         16 – 19 ianuarie 2018 – evaluarea dosarelor pentru preselecția candidaților;
·         22 – 23 ianuarie 2018 – intervievarea candidaților care au trecut de preselecție;
·         25 ianuarie 2018 – notificarea candidaților acceptați;
·         25 – 26 ianuarie 2018 – perioada de confirmare din partea candidaților acceptați;
·         29 ianuarie – 30 aprilie 2018 prima perioadă pentru stagiul de practică;
·         30 aprilie – 30 iulie 2018 a doua perioadă pentru stagiul de practică;
Documente necesare:
·        Curriculum Vitae (format european);
·        foaie matricolă a studiilor universitare sau o adeverință de la facultate care să ateste media notelor pe fiecare an de studiu*;
·        scrisoare de intenție (maximum 4.000 de semne cu spații).
* Pentru candidații înscriși în anul I de licență este necesară transmiterea situației școlare din primul semestru al anului în curs. Pentru candidații înscriși la master este necesară transmiterea situației școlare atât pentru anii de studii din ciclul de licență, cât și pentru anii de master.
Criterii de selecție:
  • tânăr cu vârsta curpinsă între 18 și 25 de ani;
  • student sau masterand în domenii care vizează activitatea Parlamentului European (Științe politice, Relații internaționale și studii europene, Științe juridice, Studii economice, Științe ale comunicării, Sociologie, Administrație publică, Istorie);
  • cunoștințe solide privind actualitatea politică națională și europeană;
  • flexibilitate privind defășurarea stagiului în una dintre perioadele: 29 ianuarie 2018 – 30 aprilie 2018, respectiv, 30 aprilie 2018 – 30 iulie 2018;
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
  
Responsabilități ale stagiarului:
·         propuneri de luări de poziție pe teme de interes public;
·         monitorizare și analiză media;
·         monitorizare și analiză a principalelor evenimente publice naționale și europene;
·         pregătirea materialelor informative;
·         asistarea consilierilor eurodeputatului Siegfried Mureșan în sarcinile cotidiene de comunicare.
Beneficii ale stagiarului:
·         posibilitatea de a lucra într-un mediu instituțional dinamic și profesionist;
·         posibilitatea de a interacționa cu profesioniști și experți ai instituțiilor europene;
·         acumularea de experiență în domeniul comunicării politice și al afacerilor europene;
·         o vizită de lucru la sediul Parlamentului European din Bruxelles sau Strasbourg;
·         adeverință care atestă efectuarea stagiului de practică.
Candidații trebuie să trimită dosarele de participare la adresa de e-mail:
Mențiuni:
·         Stagiul de practică nu este remunerat;
·         Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
________________________________
Pentru detalii:
Echipa de comunicare a deputatului european Siegfried Mureșan
Andrei Jujan: +40 766 369 485;                                     
Paul Stencoane: +40 769 611 020.