Deputatul european Siegfried Mureșan (PMP/PPE), membru în Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE – Republica Moldova, i-a trimis, astăzi, președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republicii Moldova, Alina Russu, o scrisoare deschisă în care i-a cerut să facă public algoritmul de calcul în funcție de care CEC a stabilit organizarea secțiilor de votare în străinătate, numărul de secții aferent unei țări și locul unde se deschid acestea, pentru alegerile președintelui Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016. Acest apel a fost lansat deoarece analiza modului în care s-a făcut distribuția secțiilor de votare arată că nu există o legătură directă între numărul de cetățeni moldoveni care rezidă într-o anumită țară și cel al secțiilor de votare deschise pe teritoriul acesteia.
Redăm, mai jos, textul integral al scrisorii transmise președintei CEC, Alina Russu, de către eurodeputatul Siegfried Mureșan:
„Doamnei Alina Russu,
Președintă,
Comisia Electorală Centrală
a Republicii Moldova,
S c r i s o a r e   d e s c h i s ă


Stimată Doamnă Președintă,

În calitatea mea de membru al Parlamentului European și de membru în Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE – Moldova din cadrul Parlamentului European, sunt interesat de modul în care se derulează organizarea alegerilor președintelui Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016.
În acest sens, am urmărit cu atenție activitatea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, ca organ de stat constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în conformitate cu prevederile Codului electoral al Republicii Moldova nr. 1381 / 21.11.1997, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 137 / 14.09.2006, cu modificările și completările ulterioare. Am luat act de Hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la organizarea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 nr. 307 / 27.09.2016 și de Anexa care cuprinde Lista localităților din străinătate unde se vor organiza secții de votare pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.
Analizând:
– prevederile Art. 291 alin. (2) și (3) din Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381 / 21.11.1997, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că organizarea secțiilor de votare în străinătate în afara celor de pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova „se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate și a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală”,
comunicatul de presă al Comisiei Electorale Centrale publicat în data de 20 septembrie 2016 cu titlul „3570 cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate s-au înregistrat prealabil online pentru scrutinul din 30 octombrie curent”, disponibil la adresa de website http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid =17812&l=ro,
– numărul alegătorilor care au participat în străinătate la scrutinul precedent, Alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2014, disponibil la adresa de website: http://cec.md/index.php?pag=news&id=1548&rid=12866&l=ro,
și totodată:
  Anexa Opiniei separate la Hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la organizarea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 nr. 307 / 27.09.2016 a membrului Comisiei Electorale Centrale domnul Maxim Lebedinschi din data de 28 septembrie 2016 care cuprinde datele statistice privind numărul cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate, oficial recepționate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova de la autoritățile străine,
luând act de:
  Opinia separată la Hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la organizarea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 nr. 307 / 27.09.2016 a membrului Comisiei Electorale Centrale Domnul Maxim Lebedinschi din data de 28 septembrie 2016,
am observat următoarele:
– existența unor diferențe majore între numărul de secții de votare stabilite între diferite țări, în condițiile în care nu se poate identifica un criteriu matematic unitar care să explice de ce în țări cu un număr mai mare de cetățeni înregistrați prealabil, conform Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflați în străinătate, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 / 21.05.2014, cu modificările și completările ulterioare, și cu număr mare de alegători care au participat la scrutinul precedent, dar și, totodată, cu un număr mare de cetățeni înregistrați oficial cu pașapoarte moldovenești au fost deschise mai puține secții de votare decât în țări cu un număr mai mic de cetățeni înregistrați prealabil, conform Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflați în străinătate, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 / 21.05.2014, cu modificările și completările ulterioare, și cu număr mic de alegători care au participat la scrutinul precedent, dar și, totodată, cu un număr mic de cetățeni înregistrați oficial cu pașapoarte moldovenești.
Ținând cont că dreptul la vot este garantat de Constituția Republicii Moldova și de Declarația Universală a Drepturilor Omului, ratificată de Republica Moldova, vă rog să binevoiți, Doamnă Președintă, să îmi comunicați următoarele:
(1) – care este algoritmul de calcul în funcție de care Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea secțiilor de votare în străinătate, număr de secții aferent unei țări și locul unde se deschid secțiile, pentru alegerile președintelui Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 și care să constituie un criteriu matematic unitar pentru deschiderea de secții de votare în străinătate acolo unde trăiesc cetățeni moldoveni,
(2) – dacă, luând în considerare faptul că, potrivit statisticilor oficiale citate, aproximativ o treime dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova trăiesc în străinătate, Comisia Electorală Centrală consideră că actuala organizare a secțiilor de votare din străinătate pe care a decis-o este de natură a oferi toate condițiile care să le asigure cetățenilor moldoveni posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot.

Cu stimă,

Siegfried Mureșan,

Membru al Parlamentului European”________________________________________
Pentru detalii
Echipa de comunicare a deputatului european Siegfried Mureșan
Paul STENCOANE: +40 769 611 020;
Andrei JUJAN: +40 766 369 485.